With Otis Clay. photo by Mitsuko Todoroki

© 2021 Office Rising Shun.